Valná hromada O.s.Víchov 

Akce

Členi O.s.Víchov zvou širokou veřejnost do Víchova na "Kovárnu" dne 15.02.2020 od 15. hod na Valnou hromadu.

Program:

1. Úvod, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu

2. Přijetí nových členů O.s.Víchov

3. Rezignace předsedy a místopředsedkyně O.s.Víchov

4. Volba předsedy/ předsedkyně O.s. Víchov

5. Volba místopředsedy/místopředsedkyně O.s. Víchov

6. Hospodaření za rok 2019

7. Změna stanov O.s.Víchov

8. Diskuze - plán akcí 2020

 

www. vichov.cz